Kirjanpidon tekeminen itse – Mitä hyötyä?

kirjanpidon tekeminen itse

Kirjanpito on tärkeä osa yritystoimintaa. Se on lakisääteisen velvoite, mutta ennen kaikkea se on työkalu yrittäjälle päätöksenteon tueksi. Ilman kirjanpidosta saatavia raportteja, esimerkiksi rahoituksen hakeminen yritystoiminnan pyörittämiseen ei yleensä onnistu. Kirjanpidon ympärillä näkee paljon keskustelua siitä, tulisiko se ulkoistaa vai tehdä itse. Asian pohdintaan on olemassa monta eri lähestymistapaa ja näkökulmaa. Alla on listattuna muutamia pointteja siitä, mitä hyötyä kirjanpidon tekemisestä itse voi olla yrittäjälle.

Kustannusten säästö: Yrityksen kirjanpidon ulkoistaminen maksaa enemmän kuin tekeminen itse. Itse tekemällä voi säästää paljon rahaa, jonka voi käyttää muihin pienyrityksen kannalta tärkeisiin asioihin.

Omaan yritykseen perehtyminen: Tekemällä kirjanpidon itse perehtyy omaan yritykseen ja sen toimintaan tarkemmin. Yritykseen ja yrittämiseen oppii paremmin ja nopeammin, mikä edesauttaa parempien päätösten tekemistä tulevaisuudessa.

Vapaus valita työkalut ja rytmi tekemiselle: Kirjanpidon tekeminen ilman ulkopuolista yritystä mahdollistaa yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivien työkalujen valinnan. Itse tekemällä saa myös määrittää täysin milloin ja miten työnsä tekee.

Hallinnan tunne: Kirjanpidon tekeminen itse mahdollistaa täyden hallinnan yrityksen rahavirtaan ja sen seurantaan. Yrityksen taloudellista tilannetta voi seurata tarkemmin ja tehdä parempia päätöksiä sen kehittämiseksi.

Loppupeleissä valinta siitä tekeekö kirjanpidon itse vai ulkoistaako sen ammattilaiselle riippuu täysin siitä, mikä on yrittäjän kannalta järkevää ajankäyttöä. Kysymykseen harvemmin kukaan muu kuin yrittäjä itse pystyy vastaamaan. Vaikka itse tekemällä kirjanpito saattaa vaatia enemmän aikaa ja vaivaa, se voi tarjota useita etuja yritykselle. On myös hyvä muistaa, että kirjanpito on lakisääteinen velvollisuus ja sen tulee olla tehty huolellisesti ja ajallaan.

Kirjanpidon tekeminen itse voi olla hyvä vaihtoehto pienyritykselle, joka haluaa säästää rahaa ja saada paremman ymmärryksen yrityksensä taloudesta. Se voi myös tarjota hyvän mahdollisuuden oppia yritystoiminnasta, jonka avulla päätösten tekemisestä tulee laadukkaampaa.

Katso dokumentaatiosta, miten nopeasti ja helposti pääset alkuun!

Jätä kommentti